Седница Групације слободних зона


У Смедереву је 16. октобра 2015. године, у згради Градске управе, одржана седница Групације слободних зона ПКС, на којој је према утврђеном дневном реду презентован извештај о пословању слободних зона у претходном периоду, разматран статус активности комисије на имплементацији поједностављене процедуре увоза/извоза у слободним зонама, извршен пријем нових чланова у Групацију (Слободна зона Београд и Слободна зона Прибој), разматрана могућност учлањења у „World Free Zone Organization“, усвојен План рада Групације за 2016.годину и размaтрaно издавање специјалног додатка о слободним зонама Србије у fDi магазину.

Закључак свих присутних на седници је да су слободне зоне у Србији оствариле значајне резултате у пословању у протеклом периоду, где је забележен стални раст укупног промета, извоза и повећање броја компанија, као и повећање броја запослених у њима. Сходно томе став чланова Групације је да је потребно увести нове погодности које би привукле инвеститоре, а то је укидање или смањење пореза на добит предузећа за производне компаније, као и ослобађање од плаћања дела пореза на зараде. За разлику од директних субвенција, инвеститори би били ослобођени пореза након изградње фабрика и након упослења радника, а држава би на један изгубљени евро добила седам. Поред државних, потребно је да и локалне самоуправе донесу мере које се тичу ослобађања од плаћања дела пореза на зараде за нова радна места, као и ослобађање од плаћања градских и општинских такси. Поред тога потребно је преговарати са представницима ЕУ око задржавања погодности и након приступања Србије ЕУ.

Created at: 26. Oct 2015.
Author: Uprava za slobodne zone

Контакт форма