Одржана заједничка радионица Управе царина и Управе за слободне зоне

У организацији Управе царина, 24. маја 2023. године одржана је Радионица на тему примене новог Објашњења које се односи на царинске поступке у слободним зонама, а које се примењује од 08. маја ове године.
Објашњење се односи на поступак одобравања и свих радњи везаних за евиденцију и унос робе у слободну зону, поступање корисника зоне са домаћом и страном робом као и на примену посебних поступака у слободној зони.
Радионици су присуствовали помоћник министра у Сектору за царински систем и политику Министарства финансија, Снежана Карановић, представници Управе царина, Управе за слободне зоне, привредних друштава за управљање слободним зонама, представници компанија корисника слободних зона, као и шпедитерских агенција и агенција које пружају услуге царињења за потребе корисника слободних зона.
У првом делу радионице, Жељко Ђоковић из Сектора за царинске поступке у Управи царина као и Богољуб Арнаутовић из Царинарнице Крагујевац представили су новине и измене које се односе на царинске поступке и на који начин би се у потпуности искористилиле предности пословања у слободним зонама, док је у другом делу тежиште било на питањима присутних како би се у што већој мери отклониле недоумице у оперативном раду, унифицирало пословање на нивоу слободних зона и смањио број докумената у поступку царињења у слободним зонама.

Created at: 25. May 2023.
Author: Uprava za slobodne zone

Контакт форма