Слободна зона „Апатин”


Влада Републике Србије је на седници одржаној 14. јануара 2014. године донела Решење о давању сагласности за одређивање подручја Слободне зоне „Апатин” у Апатину на површини од 122 ха 17 а 04 м2.

Created at: 21. Jan 2014.
Author: Uprava za slobodne zone

Контакт форма