Додељене повеље Капетан Миша Анастасијевић


Дана 30. марта у Смедереву, директору Управе за слободне зоне Милану Ристићу, додељено је признање „Капетан Миша Анастасијевић“ за унапређење пословног окружења. Признање се додељује за посебне пословне и друштвене резултате у току једне календарске године.

Created at: 01. Apr 2016.
Author: Uprava za slobodne zone

Контакт форма