Седница Групације слободних зона

Групација слободних зона која послује у оквиру Удружења за трговину при Привредној комори Србије, одржаће крајем месеца састанак којем ће присуствовати представници слободних зона, Привредне коморе као и Министарсва финансија-Управе за слободне зоне.
Овом приликом биће изабран нови председник Групације, који ће удружењем руководити у наредном периоду. Посебан акценат на састанку биће на резултатима слободних зона у претходном периоду, текућим и будућим инвестиционим улагањима у слободним зонама, могућности унапређења пословног окружења које би додатно апострофирало слободне зоне као важан инструмент у развоју националне привреде.
Састанци Групације прилика су да се размене искуства и покрену инцијативе за наредни период. Фокус је и даље на привлачењу инвестиција, развоју мање развијених региона и упошљавању радне снаге.
Управа за слободне зоне је, у синергији са осталим државним органима, у функцији остварења ових циљева, а с тим у вези су у току и проширења постојећих капацитета слободних зона за потребе нових инвеститора.
 

Created at: 29. Mar 2023.
Author: Uprava za slobodne zone

Контакт форма