Слободна Зона Ужице

О Слободној зони
Град Ужице налази се у Златиборском округу у југозападном делу Србије. Простире се на површини од 666,7 km² и броји око 82.000 становника. Представља привредни, административни, здравствени и културни центар округа који обухвата десет општина.
Ужице је модеран град који располаже са значајним економским, агроиндустријским и индустријским капацитетима. Привреда овог региона је високо извозна и постојано бележи суфицит у размени са иностранством. У извозу доминирају производи прераде обојених метала, воће, производи наменске индустрије и готови текстилни производи. Извозно орјентисана привреда представља велики потенцијал и знатну компаративну предност овог региона.

Водеће привредне делатности у Ужицу су прерађивачка индустрија, грађевинарство и пољопривреда. У металској индустрији најзначајнији су полупроизводи од бакра и алуминијума и производи наменске индустрије. У грађевинарству су заступљене све делатности од високоградње, нискоградње до завршних занатских производа.

Влада Републике Србије је Решењем о давању сагласности за одређивање подручја слободне зоне од 24. јуна 2010. године формирала Слободну зону „Ужицеˮ.
Локација Босна и Херцеговина, Вишеград-71km
Србија, Крагујевац-111km
Србија, Крушевац-155km
Србија, Београд-177km
Босна и Херцеговина, Сарајево-184km
Површина 55ha 38a 52m2
Структура власништва Град Ужице-33,33%
Ваљаоница бакра-33,33%
Impol Seval-33,33%
Општина Град Ужице
Расположиво земљиште greenfield
Близина аутопута 55km
Близина аеродрома Београд, Аеродром "Никола Тесла"-170km
Ниш, Аеродром "Константин Велики"-254km
Близина лукe Лука Шабац-"ELIXIR ZORKA"-163km
Лука Београд-167km
Лука Бар (Јадранско море)-325km
Лука Солун (Егејско море)-650km
Лука Бургас (Црно море)-808km
Лука Констанца (Црно море)-870km
Близина железнице Железничка пруга Београд-Бар

Контакт

Директор:
Михаило Трнавчевић
Адреса:
Првомајска бб, 31205 Ужице
Веб сајт:
www.freezoneuzice.rs
Емаил Адреса:
slobodnazonaue@vbs.co.rs