Слободна Зона Смедерево

О Слободној зони
Град Смедерево се налази у североисточном делу Републике Србије и представља административни, економски, привредни и културни центар Подунавског округа. Налази се на раскршћу два паневропска саобраћајна коридора, копненог X (ауто пут - железница) и воденог VII (Дунав), на само 46 километара од Београда. Та чињеница омогућава мултимодалност саобраћајних видова који дају развојну шансу Смедереву као регионалном, логистичком центру Србије. Лука Смедерево је најсевернија на Дунаву за црноморске бродове.

Град има богату историју, традицију и културно наслеђе, богатство у људским ресурсима, развијену инфраструктуру, две велике реке (Дунав и Велика Морава), плодно пољопривредно земљиште са значајном производњом најквалитетнијег воћа, грожђа и вина. У Смедереву послује Железара, која је дуго била окосница привредног развоја града и један од највећих извозника у Србији. Према подацима пописа становништва из 2011. године, град Смедерево има 64.175, док на територији читаве Општине живи 108.209 становника.

Влада Републике Србије је Решењем о давању сагласности за одређивање подручја слободне зоне од 20. априла 2012. године формирала Слободну зону „Смедеревоˮ.

Слободна зона Смедерево обухвата две локације:
• У граду Смедереву
• У граду Пожаревцу
Локација Србија, Београд-63km
Србија, Крагујевац-90km
Румунија (ЕУ), Темишвар-161km
Србија, Ниш-187km
Површина 545ha 80a 73m2
Структура власништва Град Смедерево-30,00%
Metech-30,00%
Mitrašinović d.o.o-10,00%
Tomi Trade-10,00%
Nafta AD-10,00%
Inter-mehanika-10,00%
Општина Град Смедерево
Расположиво земљиште greenfield
Близина аутопута 15km
Близина аеродрома Београд, Аеродром "Никола Тесла"-71km
Ниш, Аеродром "Цар Константин"-189km
Близина лукe Лука "HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd", Смедерево-0,7km
Лука Дунав-Панчево-45km
Лука Београд-58km
Лука Бар (Јадранско море)-496km
Лука Солун (Егејско море)-588km
Лука Бургас (Црно море)-745km
Лука Констанца (Црно море)-790km
Близина железнице 5km

Контакт

Директор:
Милица Мијатовић
Адреса:
Ђуре Салаја 17, 11300 Смедерево
Веб сајт:
www.slobodnazona-sd.rs
Емаил Адреса:
slobodnazonasd@gmail.com