Слободна Зона Фиат Аутомобили Србија

О Слободној зони
Град Крагујевац је привредни, административни, образовни, здравствени, културни и спортски центар Шумадије. Налази се на раскрсници главних државних путева и магистралних саобраћајница, одмах до железничког и друмског Коридора 10 који повезује Крагујевац са остатком Србије и Европе.

Крагујевац је седиште Шумадијског управног округа. Релативно мала удаљеност од државних граница суседних држава у односу на град, као и аеродрома у Сурчину и Нишу, отвара могућности за интензивну међународну сарадњу. У протеклих пола века Крагујевац је доживео значајно повећање броја становника, захваљујући, пре свега, његовој улози регионалног, али и националног индустријског центра. Гледано по секторима, највећи број људи је запослен у прерађивачкој индустрији, а затим у сектору трговине.

Влада Републике Србије је Решењем о давању сагласности за одређивање подручја слободне зоне од 5. новембра 2009. године формирала „ФАС Слободну зонуˮ, Крагујевац.
Локација Србија, Крушевац-72km
Србија, Београд-140km
Босна и Херцеговина, Вишеград-181km
Површина 176ha 45a 62m2
Структура власништва "FCA Srbija"-100,00%
Општина Град Крагујевац
Расположиво земљиште greenfield
Близина аутопута 25km-Државним путем I Б реда 24
Близина аеродрома Ниш, Аеродром "Цар Константин"-148km
Београд, Аеродром "Никола Тесла"-155km
Близина лукe Лука "HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd", Смедерево-90km
Лука Дунав-Панчево-133km
Лука Београд-142km
Лука Бар (Јадранско море)-423km
Лука Солун (Егејско море)-547km
Лука Бургас (Црно море)-704km
Лука Констанца (Црно море)-766km
Близина железнице Железничка пруга Лапово-Краљево

Контакт

Директор:
Немања Марковић
Телефон:
+381658011462
Адреса:
Косовска 1, 34000 Крагујевац
Емаил Адреса:
nemanja.markovic@stellantis.com