Слободна Зона Апатин

О Слободној зони
Општина Апатин има повољан географски положај. Налази се у близини државне границе са Мађарском и Хрватском, земљама чланицама Европске уније и директно се наслањања на реку Дунав, која у Апатин улази на 1367. километру, а напушта га на 1409. километру, дужине од 42 километра. Пловни пут реке Дунав дефинисан је као Паневропски Коридор VII, природна саобраћајница која међусобно повезује десет европских земаља.

Влада Републике Србије је Решењем о давању сагласности за одређивање подручја слободне зоне од 14. јануара 2014. године формирала Слободну зону Апатин.

Подручје слободне зоне обухвата две локације у општини Апатин:
• „РТЦ и Лука Апатинˮ, која се налази непосредно уз обалу Дунава и
• „Блок 61 Апатинˮ
Локација Мађарска (EU), Бачки Брег (гранични прелаз)-41km
Хрватска (EU), Осијек-97km
Србија, Суботица-76km
Србија, Београд-197km
Површина 122ha 17a 04m2
Структура власништва Општина Апатин-100%
Општина Општина Апатин
Расположиво земљиште greenfield
Близина аутопута 65km
Близина аеродрома Београд, Аеродром "Никола Тесла"-183km
Босна и Херцеговина, Бања Лука-251km
Будимпешта, Аеродром "Франц Лист"-279km
Близина лукe Лука Aпатин-0km
Лука Бар (Јадранско море)-564km
Лука Солун (Егејско море)-827km
Лука Бургас (Црно море)-984km
Лука Констанца (Црно море)-1012km
Близина железнице Железничка станица Пригревица (10km)

Контакт

Директор:
Маја Куриџа
Адреса:
Српских владара 29, 25260 Апатин
Веб сајт:
www.freezoneapatin.com
Емаил Адреса:
freezoneapatin@gmail.com