silosi 4.jpg

Почетна » Слободна зона "Зрењанин"

Слободна зона Зрењанин

 • Зрењанин је највећи град у покрајини Војводина и други у Републици Србији по величини административне територије коју заузима око 1.326 km². Трећи град је у Војводини и седми у Републици Србији по броју становника (80.000).
 • Ово је град са највише речних токова у свом окружењу у Републици Србији (реке Дунав, Тиса, Бегеј, Тамиш, каналска мрежа хидросистема Дунав-Тиса-Дунав) што га и ставља међу најатрактивније градове за инвестирање у Србији по оцени Америчке агенције за међународни развој USAID, Републичке агенције за страна улагања и промоцију извоза СИЕПА, Министарства за економске односе са иностранством и Америчке привредне коморе.

Инфраструктура

 • Према решењима које је донела Влада Републике Србије, Слободна зона Зрењанин располаже површином од 98 ha 5 а 48 m², коју чине три локације:
  1. Југоисток – „Ечка” површине од 51 ha 32 а 17 m²,
  2. „Багљаш” – Драекслмаиер површине од 40 ha 43 а 47 m² и
  3. „Цветна” површине од 6 ha 29 а 84 m².
 • Већи део површинe слободне зоне погодан је за гринфилд инвестиције.
 • Слободна зона обухвата преко 98 хектара земље. Има 31.790 m² простора за производњу, 15.573 m² затвореног магацинског простора, 400 m² отвореног складишног простора и 16.150 m² канцеларијског простора.

Бенефиције које су доступне у зони

 • Увоз и извоз роба и услуга је слободан.
 • Сировине које се увозе ради производње робе која је намењена извозу ослобођене су пореза и других царинских дажбина.
 • Корисници слободне зоне могу слободно да користе стране валуте стечене пословањем у слободној зони.
 • Експропријација није дозвољена.
 • Корисници слободне зоне могу изнајмити, купити или изградити пословне, производне или складиштне објекте.

Конкурси

Конкурси

Контакт

Слободна зона Зрењанин

Слободна зона Зрењанин

тел.: 023/536 277
факс: 023/510 350
гсм: 065/555 9300
и-мејл: olja.petrov@kolpa.rs
Адреса: Цветна 1, 23000

www.zrenjanin.rs

Шта су слободне зоне?

Слободне зоне су физички ограђен и означен део територије Републике Србије, инфраструктурно опремљен, где се могу обављати производне и услужне делатности уз одређене стимулативне погодности.

Најчешћа питања

Еуправа