zgradastaklo.jpg

Почетна » Слободна зона "Зрењанин"

Слободна зона Зрењанин

 • Зрењанин је највећи град у покрајини Војводина и други у Републици Србији по величини административне територије коју заузима око 1.326 км2. Трећи град је у Војводини и седми у Републици Србији по броју становника (80.000);
 • Ово је град са највише речних токова у свом окружењу у Републици Србији (реке Дунав, Тиса, Бегеј, Тамиш, каналска мрежа хидросистема Дунав-Тиса-Дунав) што га и ставља међу најатрактивније градове за инвестирање у Србији по оцени Америчке агенције за међународни развој USAID, Републичке агенције за страна улагања и промоцију извоза СИЕПА, Министарства за економске односе са иностранством и Америчке привредне коморе.

Инфраструктура

Према решењима које је донела Влада Републике Србије Слободна зона Зрењанин располаже површином од 98 ха 5 а 48 м2, коју чине три локације:

 • Југоисток – „Ечка” површине од 51 ха 32 а 17 м2,
 • „Багљаш” – Драекслмаиер површине од 40 ха 43 а 47 м2 и
 • „Цветна” површине од 6 ха 29 а 84 м2.

Већи део површина погодан је за гринфилд инвестиције.

Режим рада слободне зоне за сада је успостављен на 10 ха 83 а 89 м2 на две локације:

 • „Багљаш” – Драекслмаиер на површини од 4 ха 54 а 05 м2 и
 • „Цветна” на површини од 6 ха 29 а 84 м2.

За канцеларијски простор резервисано је 7.554 м2, 36.785 м2 за затворени складишни простор и 17.966 м2 за отворени складишни простор.

Бенефиције које су доступне у зони

 • Увоз и извоз роба и услуга је слободан.
 • Сировине које се увозе ради производње робе која је намењена извозу ослобођене су пореза и других царинских дажбина.
 • Корисници слободне зоне могу слободно да користе стране валуте стечене пословањем у слободној зони.
 • Експропријација није дозвољена.
 • Корисници слободне зоне могу изнајмити, купити или изградити пословне, производне или складиштне објекте.