utovar.jpg

Почетна » Слободна зона "Свилајнац"

Слободна зона Свилајнац

 • Општина Свилајнац налази се у Централној Србији, у близини европског Коридора Х и аутопута Е-75.
 • Близина градова и лука: Београд (110 km), Крагујевац (45 km), Ниш (132 km), Смедерево (60 km).
 • Слободна зона Свилајнац је основана 2012. године Решењем Владе Републике Србије.
 • Слободна зона обухвата површину од 57ha 33a 73m². Има 7.070 m² простора за производњу, 2.120 m² затвореног магацинског простора и 1.006 m² канцеларијског простора.

Погодности улагања у Слободну зону Свилајнац

Фискалне погодности

 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на унос добара у слободну зону, као и пружање превозних и других услуга у вези са уносом добара,
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у слободној зони,
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара између корисника две слободне зоне,
 • Ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената,
 • Ослобађање од појединих пореских оптерећења за директне стране инвестиције,

Царинске погодности

 • Царински реферат у склопу Слободне зоне,
 • Поједностављена царинска процедура за кориснике Слободне зоне,
 • Извоз робе и услуга из зоне, као и увоз робе и услуга у зону су слободни и на њих се не плаћа царина и друге дажбине,
 • Ослобођење од плаћања царине и других увозних дажбина за робу која је намењена обављању делатности и изградњи објеката у слободној зони (репроматеријал, опрема, грађевински материјал),
 • Дозвољено привремено изношење робе ван Слободне зоне ради дораде или презентације.

Погодности локалне самоуправе

 • Потпуно или делимично ослобађање од плаћања локалних пореза, накнада и такси које су у надлежности локалне самоуправе,

Финансијске погодности

 • Слободан проток капитала, профита и дивиденди,
 • Средства из буџета Републике Србије за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине.

Конкурси

Конкурси

Контакт

Слободна зона Свилајнац

Адреса: Светог Саве 102, 35210 Свилајнац
Тел: +381 35 312 010, локал 141
Fax: +381 35 312 265
e-mail: slobodna.zona@svilajnac.rs
Директор: Тијана Јовановић

Шта су слободне зоне?

Слободне зоне су физички ограђен и означен део територије Републике Србије, инфраструктурно опремљен, где се могу обављати производне и услужне делатности уз одређене стимулативне погодности.

Најчешћа питања

Еуправа