gradjevina2.jpg

Почетна » Слободна зона "Суботица"

Слободна зона Суботица

 • Слободна зона Суботица се налази у најсевернијем делу Србије, покрајини Војводина поред границе са Мађарском и Европском унијом.
 • У Аутономној покрајини Војводини је други град по броју становника (99.471).
 • У близини града је и прикључак на аутопут Е-75 који Суботицу повезује са Мађарском на северу и Јужном Европом преко Београда на југу. Такође, Суботица је железнички повезана са целом Европом.
 • Слободна зона „Суботица” основана је 1996. године када се формирало Акционарско друштво за управљање слободном зоном.
 • Слободна зона обухвата преко 112 хектара земље. Има 117.800 m² простора за производњу, 4.000 m² затвореног магацинског простора, 4.000 m² отвореног складишног простора као и 3.300 m² канцеларијског простора.
 • Градски водовод.
 • Путна мрежа у зони.
 • Две подстанице са капацитетом од 2x630 КwА.
 • Телефонске линије.
 • Пројектована веза са локалном гасном линијом.

ПОГОДНОСТИ УЛАГАЊА У СЛОБОДНУ ЗОНУ „СУБОТИЦА“

 • слободан увоз и извоз роба и услуга, без царинских и пореских дажбина, без временског ограничења царинског надзора,
 • изузеће од плаћања пореза на додатну вредност (ПДВ),
 • увоз опреме за делатност у Слободној зони и материјала за изградњу објекта-без царине и пореза,
 • царинска процедура у скраћеном поступку,
 • роба произведена у Слободној зони која садржи више од 50% домаће компоненте стиће сертификат о пореклу "Made in Serbia",
 • дозвољено привремено изношење робе ван Слободне зоне ради дораде или презентације,
 • слободно узимање кредита у иностранству ради пословања у Слободној зони,
 • имовина корисника Слободне зоне не може бити предмет национализације и еxпропријације,
 • слободно улагање капитала у подручје Слободне зоне, трансфер добити и ретрансфер улога,
 • права корисника Слободне зоне по основу Закона о слободним зонама не могу бити умањена другим законом или прописом.

ПОНУДА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ „СУБОТИЦА“

 • закуп затвореног и отвореног складишног простора
 • закуп канцеларијског простора
 • утовар и истовар робе
 • услуге царинског терминала
 • једноставна процедура добијања статуса корисника слободне зоне

Конкурси

Конкурси

Контакт

Слободна зона Суботица

Слободна Зона Суботица
Батинска 94, 24000 Суботица
Тел./Факс: 024/548-106
И-мејл: slobodnazonasu@gmail.com
www.szsu.co.rs
Директор: Бранислава Стојковић Марчетић
Заменик: Јовица Ђапа

Шта су слободне зоне?

Слободне зоне су физички ограђен и означен део територије Републике Србије, инфраструктурно опремљен, где се могу обављати производне и услужне делатности уз одређене стимулативне погодности.

Најчешћа питања

Еуправа