utovar.jpg

Почетна » Слободна зона "Смедерево"

Слободна зона Смедерево

Смедерево је град има повољним географским положајем: близина Београда, обала Дунава, коридор 10, аутопут, железница, као и развијену мрежу локалних и магистралних путева.

Слободна зона обухвата преко 540 хектара земље. Има 49.294 m² простора за производњу, 7.200 m² затвореног магацинског простора, 20.300 m² отвореног складишног простора и 7.110 m² канцеларијског простора.

Зона пружа могућност за гринфилд и браунфилд инвестиције.

У зони може да се закупи производни и магацински простор. Од око 3000м2, затвореног магацинског простора.

Рад у зони пружа kорисницима многе бенефиције које омогућују знатно смањење трошкова пословања.

Слободна зона Смедерево жели да привуче клијенте који су:

  • Извозно-орјентисани и за чију производња су потребни увозне материјали;
  • Компаније које претежно од увозних комоненти склапају готове производе који су намењни извозу или домаћем тржишту.
  • Фирме које се баве активним и пасивним оплемењивањем увезене робе.
  • Фирме које обављају лон послове.
  • Фирме које траже дистрибутивне центре у региону...

Конкурси

Конкурси

Контакт

Слободна зона Смедерево

Директор слободне зоне Смедерево

Милица Мијатовић

Ђуре Салаја 17
11300 Смедерево

office@slobodnazona-sd.rs

026/240 362

Шта су слободне зоне?

Слободне зоне су физички ограђен и означен део територије Републике Србије, инфраструктурно опремљен, где се могу обављати производне и услужне делатности уз одређене стимулативне погодности.

Најчешћа питања

Еуправа