cevi2.jpg

Почетна » Слободна зона "Шабац"

Слободна зона Шабац

Слободна зона Шабац лоцирана је у источној индустријској зони града, повезана је на мрежу мећународних саобраћајних веза, Удаљењеност од ауто пута Е-70 је 24 км, 6 км. од М-19 и М-21, 35 км. од железничког коридора 10, и налази се на 98 км. пловног пута реке Саве.

Удаљеност од границе са Босном и Херцеговином је 30 км, Хрватском 70км, Румунијом 200км и Мађарском 190км. Расположиво земљиште за “Греенфиелд” инвестиције износи 256 ха. Слободна зона обухвата преко 292 хектара земље. Има 58.081 m² простора за производњу, 19.266 m² затвореног магацинског простора, 20.000 m² отвореног складишног простора и 3.537 m² канцеларијског простора. Слободна зона је комплетно инфраструктурно опремљена са понудом свих логистичких услуга.

Економски потенцијал привреде Шапца и целог региона, привредне везе са иностранством и потенцијална извозна орјентација појединих привредних грана, те интерес и програми домаћих привредних организација, непосредних корисника зоне као и интерес иностраних субјеката, представљају основе услова за пословање у режиму Слободне зоне „Шабац“.

Позиција слободне зоне је изузетно повољна за све инвеститоре који своје пословање остварују ван граница Србије.

Инфраструктура

Слободна зона Шабац је инфраструктурно обезбеђена и то:

  1. Цео комплекс је ограђен оградом са 1 контролисаним улазом – излазом,
  2. Цео комплекс је, поред ограде и осветљен расветом,
  3. У оквиру комплекса постоји пословна зграда површине 550 м2 за рад пратећих служби у оквиру Слободне зоне „Шабац“ А.Д. Шабац,
  4. Испред пословне зграде изграђена је настрешица за преглед уноса репроматеријала као и извоз готових производа од стране страних и одговорних лица,
  5. Цео комплекс је обезбеђен са електричном енергијом из Т.С. Лука 3. јачине 2 x 630 КВА што нам се чини да је сасвим довољно за снабдевање тим видом енергената,
  6. На тој локацији је изграђена производно – складишна хала “Ц“ површине 6022м2 за будуће производне програме Зоне.
  7. Осим хале постоји и слободан простор за изградњу неке производне хале, уколико постојећа не задовољава потребне услове и капацитете,
  8. Мрежа саобраћајница у оквиру ове локације је тако урађена да у сваком моменту, од аутомобила до шлепера, се може доћи до сваког дела комплекса.

Целокупна локација обезбеђена је са четири портирске кућице као и са видео надзором над целим комплексом.

Такође, на локацији поред Слободне зоне налази се и модерна царинарница, на површини од 2ха и 33 ара, са управном зградом, магацинским простором, вагама и паркинг местима.

Подручје Слободне зоне Шабац је у 2011. години проширено, тако да је инвеститорима на располагању још једна прозводна хала површине око 7.000м2.

Такође, проширење Слободне зоне урађено је и на подручју површине 7 ха у Северозападној радној зони која се налази уз реку Саву, од речног пристаништа је удаљена 7 км, од железничке станице 5 км, а од центра града 3 км. Регионалним путем Р 208 је повезана са државним путем првог реда Београд – Загреб (Е70), као и са државним путевима другог реда М-19 и М-21 (Београд-Обреновац-Шабац-Лозница-БиХ, као и Нови Сад-Рума-Шабац-Лозница-БиХ). Проширење је урађено  у оквиру релаизације инвестиционог улагања од стране италијанске фирме СБЕ СпА (члан Весковини Групе, чија је основна пословна делатност производња шрафова, вијака и специјалних производа) а која је класификовани стратешки партнер Фиат-а за српски аутомобилски пројекат у Крагујевцу тако да је у оквиру Слободне зоне Шабац започела са појектом изградње новог производног погона у Србији за аутомобилске компоненте са фокусом на Фиат-ов аутомобилски пројекат у Србији.

 

Конкурси

Конкурси

Контакт

Слободна зона Шабац

Београдски пут бб

Виолета Шестић, контакт особа

тел: 064/876 27 70

факс: 015/381 357

и-мејл: slobodnazona@sabac.org

Шта су слободне зоне?

Слободне зоне су физички ограђен и означен део територије Републике Србије, инфраструктурно опремљен, где се могу обављати производне и услужне делатности уз одређене стимулативне погодности.

Најчешћа питања

Еуправа