zgradastaklo.jpg

Почетна » "ФАС Слободна зона" Крагујевац

"ФАС Слободна зона" Крагујевац

 • Град Крагујевац је привредни, културно-просветни, здравствени и политички центар Шумадије и Поморавља и суседних региона. Налази се у срцу Шумадије и Србије, јужно од главног града Србије, Београда, удаљен је 140 km аутопутем Е10. Простире се на површини од 835 квадратних километара.
 • Поред разгранате мреже путева који град Крагујевац повезују са великим бројем градова и насеља, железничким пругама могућ је саобраћај у 4 главна правца:
  1. Крагујевац – Београд – Суботица - Будимпешта
  2. Крагујевац – Подгорица - Бар (морска лука)
  3. Крагујевац – Скопље - Солун (морска лука)
 • Са 182.252 становника, Град је по величини први у Шумадији, а четврти у Републици Србији.
 • По Решењу о оснивању слободне зоне од 5. новембра 2009. године, Град Крагујевац и фирма ФИАТ аутомобили Србија формирали су „ФАС Слободну зону” у Крагујевцу која је намењена аутомобилској индустрији, тј. кооперантима фабрике аутомобила ФИАТ.
 • Слободна зона простире се на површини од 176 ha 45 a 62 m² и обухвата комплетан простор фабрике аутомобила и територију Грошнице површине 29 ha 76 a 19 m².
 • Слободна зона обухвата преко 176 хектара земље. Има 316.180 m² за производњу, 59.463 m² затвореног складишног простора, 97.873 m² отвореног складишног простора и 37.545 m² канцеларијског простора.

Погодности улагања у ФАС Слободну зону у Крагујевцу

Фискалне погодности

 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на унос добара у слободну зону, као и пружање превозних и других услуга у вези са уносом добара.
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у слободној зони.
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара између корисника две слободне зоне.
 • Ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената.
 • Ослобађање од појединих пореских оптерећења за директне стране инвестиције.

Царинске погодности

 • Царински реферат у склопу Слободне зоне.
 • Поједностављена царинска процедура за кориснике Слободне зоне.
 • Извоз робе и услуга из зоне, као и увоз робе и услуга у зону су слободни и на њих се не плаћа царина и друге дажбине.
 • Ослобођење од плаћања царине и других увозних дажбина за робу која је намењена обављању делатности и изградњи објеката у слободној зони (репроматеријал, опрема, грађевински материјал).
 • Дозвољено привремено изношење робе ван Слободне зоне ради дораде или презентације.

Финансијске погодности

 • Слободан проток капитала, профита и дивиденди.
 • Средства из буџета Републике Србије за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине.