cevi2.jpg

Почетна » Слободна зона „Београд“

Слободна зона „Београд“

Град Београд има изузетно повољан геостратешки положај. Београд је раскрсница путева Источне и Западне Европе који моравско-вардарском и нишавско-маричком долином воде на обале Егејског мора, у Малу Азију и на Блиски исток. Београд лежи на Дунаву, пловном путу који повезује западноевропске и средњоевропске земље са земљама југоисточне и источне Европе. Подручјем Београда, Дунав протиче у дужини од 60 km, а Сава у дужини од 30 кm. Дужина речних обала Београда је 200 кm.

  1. Решењем Владе Републике Србије дата је сагласност за одређивање Слободне зоне „Београд“ у Београду,
  2. Слободна зона се простире на површини од 98ha 31a 44m²,
  3. Обухвата две локације, и то: локацију „Барич“, део подручја на коме ће се одвијати производне активности и локацију „Рева“, део подручја намењен логистичким активностима,
  4. Локација Барич налази се на територији градске општине Обреновац, на простору Холдинг предузећа „Прва Искра“ а.д. Барич и обухвата инфраструктурно опремљено земљиште површине 41 ha 64a 40 m²,
  5. Локација Рева налази се на територији градске општине Палилула, и обухвата инфраструктурно опремљено земљиште површине 56 ha 67a 04m².

Конкурси

Конкурси

Контакт

Слободна зона Београд 2015 д.о.о.

Слободна зона Београд 2015

Адреса: Краљице Марије 1/XVII, 11000 Београд

Директор: Слободан Мишковић

Тел: 064/8018 666

Имејл: slobodnazonabgd@gmail.com

Шта су слободне зоне?

Слободне зоне су физички ограђен и означен део територије Републике Србије, инфраструктурно опремљен, где се могу обављати производне и услужне делатности уз одређене стимулативне погодности.

Најчешћа питања

Еуправа