silosi 4.jpg

Почетна » Слободна зона Апатин

Слободна зона Апатин

 • Општина Апатин има изузетно повољан географски положај, близина државне границе са Мађарском и Хрватском, директно наслањање на реку Дунав, која у Апатин улази на 1.367 км,а напушта га на 1.409,5 км, укупне дужине од 42 км.
 • Територијом Општине пролази регионални пут Р-101, који повезује Апатин са Сомбором и Богојевом који се пружа до граничног прелаза са Републиком Хрватском код Ердута, као и локални пут Апатин - Пригревица (излази на магистрални пут М - 18, Сомбор - Нови Сад);
 • Пловни пут реке Дунав дефинисан је Паневропски коридорoм VII, природном саобраћајницом која међусобно повезује 10 европских земаља.
 • Железничка мрежа у Западнобачком округу обухвата четири пруге у функцији, и то: пруга од Суботице преко Сомбора, Пригревице, Сенте до Богојева (Хрватска), од Богојева преко Оџака ка Новом Саду. На овим пругама се одвија како путнички, тако и робни саобраћај.
 • Слободна зона Апатин простире се на две локације укупне површине 122 ха 17 ара и 4 м². Прва локација је „РТЦ и ЛУКА АПАТИН", која се налази непосредно уз обалу Дунава, површине 120 ха 72 ара и 17 м². Друга локација је „Блок 61 Апатин“, на површини од 1ха 44а 87м².

Погодности улагања у Слободну зону Апатин

Фискалне погодности

 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на унос добара у слободну зону, као и пружање превозних и других услуга у вези са уносом добара,
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у слободној зони,
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара између корисника две слободне зоне,
 • Ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената,
 • Ослобађање од појединих пореских оптерећења за директне стране инвестиције,

Царинске погодности

 • Царински реферат у склопу Слободне зоне,
 • Поједностављена царинска процедура за кориснике Слободне зоне,
 • Извоз робе и услуга из зоне, као и увоз робе и услуга у зону су слободни и на њих се не плаћа царина и друге дажбине,
 • Ослобођење од плаћања царине и других увозних дажбина за робу која је намењена обављању делатности и изградњи објеката у слободној зони (репроматеријал, опрема, грађевински материјал),
 • Дозвољено привремено изношење робе ван Слободне зоне ради дораде или презентације.

Погодности локалне самоуправе

 • Потпуно или делимично ослобађање од плаћања локалних пореза, накнада и такси које су у надлежности локалне самоуправе,

Финансијске погодности

 • Слободан проток капитала, профита и дивиденди,
 • Средства из буџета Републике Србије за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине.

„User friendly“ управа

Корисницима слободне зоне на располагању су следеће логистичке услуге по повлашћеним ценама:

 • организација транспорта,
 • претовар,
 • утовар,
 • шпедитерске услуге,
 • агенцијске услуге,
 • услуге осигурања и реосигурања,
 • банкарски послови и др.

Контакт

Слободна зона Апатин

Слободна зона Апатин

Српских владара 29, Апатин
в.д. директор: Маја Куриџа
Тел: 025/772 122
Факс: 025/773 212
Моб: 069/ 25 26 002
имејл: freezoneapatin@gmail.com
majakuridza@freezoneapatin.com
www.freezoneapatin.com

Шта су слободне зоне?

Слободне зоне су физички ограђен и означен део територије Републике Србије, инфраструктурно опремљен, где се могу обављати производне и услужне делатности уз одређене стимулативне погодности.

Најчешћа питања

Еуправа