cevi2.jpg

Почетна » Погодности

Погодности

Повољан географски положај Републике Србије

- Обухвата површину од 88361 km² на којој живи око 7,5 милиона становника;

- Налази се на Балканском полуострву и представља везу између источне и западне, северне и јужне Европе;

- Умерено-континентална клима, топла лета и јаке зиме;

- Положај на граници ЕУ и раскрсници коридора 10 и 7.

Споразуми о слободној трговини

- Прелазни трговински споразум са ЕУ,

- Споразум ЦЕФТА,

- Споразум са чланицама ЕФТА,

- Споразум о слободној трговини са Русијом,

- Споразум о слободној трговини са Белорусијом,

- Споразум о слободној трговини са Казахстаном,

- Споразум о слободној трговини са Турском,

- Преференцијални режим пословања са Сједињеним Америчким Државама.

Фискалне погодности

  • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на унос добара у слободну зону, као и пружање превозних и других услуга у вези са уносом добара
  • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у слободној зони
  • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара између корисника две слободне зоне
  • Ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената

Царинске погодности

Ослобођења од плаћања царине и других увозних дажбина за робу која је намењена обављању делатности и изградњи објеката у слободној зони (репроматеријал, опрема, грађевински материјал).

Погодности локалне самоуправе

Сходно својим овлашћењима локална самоуправа, може да донесе одлуку о погодностима за изградњу објеката и инфраструктуре на подручју слободне зоне. Ове погодности се односе на доношење одлуке о ослобађању од плаћања локалних пореза, накнада и такси које су у надлежности локалних самоуправа, нпр. накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, накнаде за таксе и трошкове општинске управе, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, накнаде за урбанистичке услове и сагласности, прикључак на локалну инфраструктуру воде и канализације, локалне комуналне таксе и сл.

Финансијске погодности

  • слободан проток капитала, профита и дивиденди;
  • средства из буџета Републике Србије за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине.

Ефикасна администрација у слободној зони (One Stop Shop)

Корисницима слободних зона на располагању су следеће логистичке услуге по повлашћеним ценама: организација транспорта, претовар, утовар, шпедитерске услуге, агенцијске услуге, услуге осигурања и реосигурања, банкарски послови и др.

Једноставна и брза царинска процедура

У свакој слободној зони налази се царински реферат.

Такође, царинска процедура у слободним зонама је поједностављена.

Мапа ЕУ

Конкурси

Конкурси

Тржиште

  • Позиција у централном делу зоне слободне трговине југоисточне Европе ,Србији је омогућила приступ тржишту које броји око 55 милиона корисника.
  • Србија има потписан споразум и са Русијом што јој омогућава приступ тржишту од око 150 милиона корисника.
  • Конзистентан раст друштвеног производа по глави становника и повећање куповне моћи указују на ширење тржишта.
  • Србија обилује младим и перспективним дипломцима који спремно чекају на разне пословне изазове

Шта су слободне зоне?

Слободне зоне су физички ограђен и означен део територије Републике Србије, инфраструктурно опремљен, где се могу обављати производне и услужне делатности уз одређене стимулативне погодности.

Најчешћа питања

Еуправа