apstraktno2.jpg

Početna » Dokumenta » Zaštita podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u Upravi za slobodne zone je:

  • Svjetlana Đosović Novaković, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave
  • Adresa: Omladinskih brigada 1, Beograd
  • Kontakt elektronska adresa: licezazastitupodataka@usz.gov.rs
  • Kontakt telefon: 011/ 3117-326

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze propisane članom 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.glasnik RS" br. 87/2018) što između ostalog podrazumeva informisanje i davanje mišljenja direktoru i zaposlenima u Upravi za slobodne zone, o zakonskim obavezama koje imaju u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane Uprave za slobodne zone - ne daje pravne savete drugim rukovaocima i drugim fizičkim licima koja nisu zaposlena u ovoj upravi.

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18) uređuje se pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeks postupanja, prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti, kao i posebni slučajevi obrade.

Ovim zakonom uređuje se i pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti koju vrše nadležni organi u svrhe sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela, gonjenja učinilaca krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankcija, uključujući sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, kao i slobodni protok takvih podataka.

Ovaj zakon primenjuje se na obradu podataka o ličnosti koja se vrši, u celini ili delimično, na automatizovan način, kao i na neautomatizovanu obradu podataka o ličnosti koji čine deo zbirke podataka ili su namenjeni zbirci podataka.

Konkursi

Konkursi

Preuzmite prezentaciju

Slobodne zone - prezentacija

Publikacije Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)

Pravna podloga

Imajući u vidu istorijski razvoj slobodnih zona, njihovu evoluciju i veliku ekspanziju poslednjih decenija dvadesetog veka, vidimo da je prvobitna ideja "ekonomske službenosti" u korist drugih država, kao i pravna podloga koja je nastajala bilateralnim ili multilateralnim ugovorima, ustupila mesto nacinalnim zakonima o slobodnim zonama. Sopstvenim zakonima svaka država reguliše stepen sloboda i pogodnosti koje pruža stranim, a neretko, i svojim investitorima.

Zakonska regulativa slobodnih zona u Srbiji postoji kroz Zakon o slobodnim zonama („Sl.glasnik RS” br. 62/06) i Carinski zakon ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon i 63/2006 - ispr. dr. zakona), te podzakonska akta ovih zakona. Pojedina pitanja koja dotiču rad zona razmatraju se u posebnim zakonima, sistemskim za neke druge oblasti, poput poreza, devizne politike, izgradnje, osiguranja itd.

Šta su slobodne zone?

Slobodne zone su fizički ograđen i označen deo teritorije Republike Srbije, infrastrukturno opremljen, gde se mogu obavljati proizvodne i uslužne delatnosti uz određene stimulativne pogodnosti.

Najčešća pitanja

Еuprava