zgradastaklo.jpg

Početna » Slobodna zona Vranje

Slobodna zona Vranje

 • Slobodna zona Vranje je regionalnog karaktera i nalazi se na jugu Srbije,
 • Neposredno je u blizini Koridora 10 , koji se nalazi na samo 5 km,
 • Blizina aerodroma i luka: Solun 300 km, Skoplјe 95 km, Niš 120 km, Sofija 215 km i Beograd 347 km.
 • Slobodna zona je osnovana 2014. godine Rešenjem Vlade Republike Srbije,
 • Obuhvata površinu od preko 114 hektara,
 • Nalazi se u delu grada koji je Master planom predviđen za proizvodne delatnosti,
 • Planskom dokumentacijom su uređena 32 hektara, dok će se preostala površina razvijati prema potrebama investitora.

Pogodnosti ulaganja u Slobodnu zonu Vranje

Fiskalne pogodnosti

 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na unos dobara u slobodnu zonu, kao i pružanje prevoznih i drugih usluga u vezi sa unosom dobara,
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara i usluga u slobodnoj zoni,
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara između korisnika dve slobodne zone,
 • Oslobađanje proizvodnih korisnika plaćanja PDV-a na potrošnju energenata,
 • Oslobađanje od pojedinih poreskih opterećenja za direktne strane investicije,

Carinske pogodnosti

 • Carinski referat u sklopu Slobodne zone,
 • Pojednostavlјena carinska procedura za korisnike Slobodne zone,
 • Izvoz robe i usluga iz zone, kao i uvoz robe i usluga u zonu su slobodni i na njih se ne plaća carina i druge dažbine,
 • Oslobođenje od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina za robu koja je namenjena obavlјanju delatnosti i izgradnji objekata u slobodnoj zoni,
 • Dozvolјeno privremeno iznošenje robe van Slobodne zone radi dorade ili prezentacije,

Pogodnosti lokalne samouprave

 • Potpuno ili delimično oslobađanje od plaćanja lokalnih poreza, naknada i taksi koje su u nadležnosti lokalne samouprave,

Finansijske pogodnosti

 • Slobodan protok kapitala, profita i dividendi,
 • Sredstva iz budžeta Republike Srbije za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

„User friendly“ uprava

Korisnicima slobodne zone na raspolaganju su sledeće logističke usluge po povlašćenim cenama:

 • organizacija transporta,
 • pretovar,
 • utovar,
 • špediterske usluge,
 • agencijske usluge,
 • usluge osiguranja i reosiguranja,
 • bankarski poslovi i dr.