silosi.jpg

Početna » Slobodna zona Apatin

Slobodna zona Apatin

 • Opština Apatin ima izuzetno povoljan geografski položaj, blizina državne granice sa Mađarskom i Hrvatskom, direktno naslanjanje na reku Dunav, koja u Apatin ulazi na 1.367 km,a napušta ga na 1.409,5 km, ukupne dužine od 42 km.
 • Teritorijom Opštine prolazi regionalni put R-101, koji povezuje Apatin sa Somborom i Bogojevom koji se pruža do graničnog prelaza sa Republikom Hrvatskom kod Erduta, kao i lokalni put Apatin - Prigrevica (izlazi na magistralni put M - 18, Sombor - Novi Sad);
 • Plovni put reke Dunav definisan je Panevropski koridorom VII, prirodnom saobraćajnicom koja međusobno povezuje 10 evropskih zemalja.
 • Železnička mreža u Zapadnobačkom okrugu obuhvata četiri pruge u funkciji, i to: pruga od Subotice preko Sombora, Prigrevice, Sente do Bogojeva (Hrvatska), od Bogojeva preko Odžaka ka Novom Sadu. Na ovim prugama se odvija kako putnički, tako i robni saobraćaj.
 • Slobodna zona Apatin prostire se na dve lokacije ukupne površine 122 ha 17 ara i 4 m². Prva lokacija je „RTC i LUKA APATIN", koja se nalazi neposredno uz obalu Dunava, površine 120 ha 72 ara i 17 m². Druga lokacija je „Blok 61 Apatin“, na površini od 1ha 44a 87m².

Pogodnosti ulaganja u Slobodnu zonu Apatin

Fiskalne pogodnosti

 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na unos dobara u slobodnu zonu, kao i pružanje prevoznih i drugih usluga u vezi sa unosom dobara,
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara i usluga u slobodnoj zoni,
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara između korisnika dve slobodne zone,
 • Oslobađanje proizvodnih korisnika plaćanja PDV-a na potrošnju energenata,
 • Oslobađanje od pojedinih poreskih opterećenja za direktne strane investicije,

Carinske pogodnosti

 • Carinski referat u sklopu Slobodne zone,
 • Pojednostavljena carinska procedura za korisnike Slobodne zone,
 • Izvoz robe i usluga iz zone, kao i uvoz robe i usluga u zonu su slobodni i na njih se ne plaća carina i druge dažbine,
 • Oslobođenje od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina za robu koja je namenjena obavljanju delatnosti i izgradnji objekata u slobodnoj zoni (repromaterijal, oprema, građevinski materijal),
 • Dozvoljeno privremeno iznošenje robe van Slobodne zone radi dorade ili prezentacije.

Pogodnosti lokalne samouprave

 • Potpuno ili delimično oslobađanje od plaćanja lokalnih poreza, naknada i taksi koje su u nadležnosti lokalne samouprave,

Finansijske pogodnosti

 • Slobodan protok kapitala, profita i dividendi,
 • Sredstva iz budžeta Republike Srbije za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

„User friendly“ uprava

Korisnicima slobodne zone na raspolaganju su sledeće logističke usluge po povlašćenim cenama:

 • organizacija transporta,
 • pretovar,
 • utovar,
 • špediterske usluge,
 • agencijske usluge,
 • usluge osiguranja i reosiguranja,
 • bankarski poslovi i dr.

Kontakt

Slobodna zona Apatin

Слободна зона Апатин

Srpskih vladara 29, Apatin
v.d. direktor: Maja Kuridža
Tel: 025/772 122
Faks: 025/773 212
Mob: 069/ 25 26 002
email: freezoneapatin@gmail.com
majakuridza@freezoneapatin.com
www.freezoneapatin.com

Šta su slobodne zone?

Slobodne zone su fizički ograđen i označen deo teritorije Republike Srbije, infrastrukturno opremljen, gde se mogu obavljati proizvodne i uslužne delatnosti uz određene stimulativne pogodnosti.

Najčešća pitanja

Еuprava