cevi2.jpg

Početna » Dokumenta » Propisi

Zakoni i propisi

ZAKONI:

 • Zakon o slobodnim zonama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Carinskoj tarifi
 • Zakon o PDV-u
 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

UREDBE:

 • Uredba o bližim kriterijumima za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područja slobodne zone
 • Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom
 • Uredba o usklađivanju nomenkalture Carinske tarife za 2018

PRAVILNICI:

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone
 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobađanja kod PDV sa pravom odbitka predhodnog poreza

UPUTSTVA:

 • Carinski postupak u slobodnim zonama

Konkursi

Konkursi

Preuzmite prezentaciju

Slobodne zone - prezentacija

Publikacije Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)

Pravna podloga

Imajući u vidu istorijski razvoj slobodnih zona, njihovu evoluciju i veliku ekspanziju poslednjih decenija dvadesetog veka, vidimo da je prvobitna ideja "ekonomske službenosti" u korist drugih država, kao i pravna podloga koja je nastajala bilateralnim ili multilateralnim ugovorima, ustupila mesto nacinalnim zakonima o slobodnim zonama. Sopstvenim zakonima svaka država reguliše stepen sloboda i pogodnosti koje pruža stranim, a neretko, i svojim investitorima.

Zakonska regulativa slobodnih zona u Srbiji postoji kroz Zakon o slobodnim zonama („Sl.glasnik RS” br. 62/06) i Carinski zakon ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon i 63/2006 - ispr. dr. zakona), te podzakonska akta ovih zakona. Pojedina pitanja koja dotiču rad zona razmatraju se u posebnim zakonima, sistemskim za neke druge oblasti, poput poreza, devizne politike, izgradnje, osiguranja itd.

Šta su slobodne zone?

Slobodne zone su fizički ograđen i označen deo teritorije Republike Srbije, infrastrukturno opremljen, gde se mogu obavljati proizvodne i uslužne delatnosti uz određene stimulativne pogodnosti.

Najčešća pitanja

Еuprava