zgradastaklo.jpg

Početna » O nama

Uprava za slobodne zone

Uprava za slobodne zone počela je sa radom krajem 2008. godine i u njenoj nadležnosti su sva pitanja u vezi sa funkcionisanjem i razvojem slobodnih zona.

Uprava za slobodne zone obavlja poslove:

 • U oblasti razvoja slobodnih zona u funkciji interesa države
 • U oblasti promocije slobodnih zona
 • U oblasti kontrole i nadzora

U oblasti razvoja zona u funkciji interesa države

 • Sprovodi nacionalnu politiku razvoja slobodnih zona u cilju povećanja priliva direktnih investicija i uposlenosti radne snage;
 • Pruža stručnu pomoć investitorima i privrednim društvima za upravljanje zonom u svim fazama primene programa u slobodnim zonama;
 • Organizuje neposredne kontakte između zainteresovanih investitora i privrednih društava za upravljanje slobodnom zonom;
 • Sarađuje sa stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti slobodnih zona;
 • Razmatra zahteve za davanje saglasnosti za određivanje područja slobodnih zona i svoje mišljenje dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija
 • Učestvuje u pripremi propisa u oblasti rada zona

U oblasti promocije zona

 • Sarađuje sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza-SIEPA, na promociji investiranja i poslovanja u zonama, kroz predstavljanje posebnih pogodnosti i poslovnih mogućnosti u skladu sa planom i programom usvojenim od strane ministarstva nadležnog za poslove finansija i SIEPA;
 • Obaveštava investitore o povoljnostima za ulaganje u slobodne zone;
 • Stvara i ažurira bazu podataka o slobodnim zonama i pogodnostima za poslovanje u Srbiji.

Kontrola i nadzor zona

 • Razmatra godišnje izveštaje o poslovanju slobodnih zona, priprema informaciju Vladi o poslovanju slobodnih zona i predlaže njeno usvajanje ministarstvu nadležnom za poslove finansija.
 • Predlaže nadležnim državnim organima dodatne mere kontrole rada u slobodnim zonama ukoliko postoji takva potreba