cevi2.jpg

Почетна » Документа » Јавне набавке

Јавне набавке

 

  • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
  • ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Поступак јавне набавке мале вредности: Уговор о делу - саветодавне услуге у области слободних зона ЈН бр. 02/2015

Преузмите документ Позив за подношење понуда

Преузмите документ Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА безоловног бензина и евро дизел горива путем корпоративне картице за потребе Управе за слободне зоне ЈН бр. 1/2015

Преузмите документ Позив за подношење понуда

Преузмите документ Конкурсна документација

 

  • ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ
  • ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ

 

Поступци јавних набавки

Jавнa набавкa мале вредности – евро дизел горивo путем корпоративне картице за потребе Управе за слободне зоне ЈН бр. 01/2014

Преузмите документ Позив за подношење понуда

Преузмите документ Конкурсна документација

Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Портал јавних набавки

Посетите Портал јавних набавки

Конкурси

Конкурси

Преузмите презентацију

Публикације Агенције за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA)

Правна подлога

Имајући у виду историјски развој слободних зона, њихову еволуцију и велику експанзију последњих деценија двадесетог века, видимо да је првобитна идеја "економске службености" у корист других држава, као и правна подлога која је настајала билатералним или мултилатералним уговорима, уступила место нациналним законима о слободним зонама. Сопственим законима свака држава регулише степен слобода и погодности које пружа страним, а неретко, и својим инвеститорима.

Законска регулатива слободних зона у Србији постоји кроз Закон о слободним зонама („Сл.гласник РС” бр. 62/06) и Царински закон ("Сл. гласник РС", бр. 73/2003, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон и 63/2006 - испр. др. закона), те подзаконска акта ових закона. Поједина питања која дотичу рад зона разматрају се у посебним законима, системским за неке друге области, попут пореза, девизне политике, изградње, осигурања итд.

Шта су слободне зоне?

Слободне зоне су физички ограђен и означен део територије Републике Србије, инфраструктурно опремљен, где се могу обављати производне и услужне делатности уз одређене стимулативне погодности.

Најчешћа питања

Еуправа